MEDLEMSKAP 6 ELLER 12 MÅNADER

*  6 MÅNADER 2 195 kr/månad  * 12 MÅNADER 1 995 kr/månad  *

Det här är medlemskapet för dig som vill satsa på din träning och hälsa med att träna ett pass i veckan under en längre period. 

Månadsmedlemskap tecknar du enkelt via hemsidan eller appen Wondr som du laddar ner till din telefon. Nu kan du boka och träna ett pass per vecka! Outnyttjade veckopass sparas ej. Ditt medlemskap är personligt och pass kan inte överlåtas till annan.

Har du frågor innan du tecknar avtal så mejlar du oss på vasastan@xshapefitness.com så hjälper vi till att reda ut eventuella frågetecken.

All bokning sker via vår hemsida eller via appen Wondr. Där kan du enkelt boka och avboka dina tider och du kan boka upp till åtta veckor i förväg.

Vi har alltid 24 h avbokning på våra tider oavsett anledning. No-show debiteras alltid.

Vid medlemskap med bindningstid på sex månader kan du utnyttja en betalningsfri period på totalt två veckor, och med bindningstid på tolv månader kan du utnyttja en betalningsfri period på totalt fyra veckor. Dessa behöver inte vara sammanhängande utan du kan utnyttja en vecka i taget vid olika tillfällen. Du mejlar ekonomi@xshapefitness.com så justeras din debitering vid nästkommande dragning.

Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap under viss tid, kan du mot giltigt intyg frysa ditt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver du styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Begäran om frysning av medlemskap skickas till ekonomi@xshapefitness.com

Med ett månadsmedlemskap på sex månader betalar du 2 195 kr/månad under bindningstiden.

Med ett månadsmedlemskap på tolv månader betalar du 1 995 kr/månad under bindningstiden.

X-shape Fitness äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på ditt konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Månadsmedlemskap sex månader och tolv månader gäller tills vidare/löpande tills avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är en månad vid ett sex månaders medlemskap och tre månader vid ett tolv månaders medlemskap. Begäran om uppsägning skickas till ekonomi@xshapefitness.com . Utebliven betalning räknas inte som uppsägning.

Kom i tid till din bokade tid. 5-10 minuter innan är en perfekt tid att anlända. Då hinner du checka in, besöka toaletten, ta ett glas vatten och tagga till lite innan passet.

Vid sen ankomst – om du är sen så blir ditt träningspass kortare eftersom vi har någon som bokat tiden efter dig. Är du mer än 15 minuter sen kan du komma att nekas ditt pass.

Vid för tidig ankomst – ibland behöver vi i personalen vår rast i lugn och ro och ber ödmjukast om att respektera vår tid med att inte komma 30 minuter för tidigt.

MEDLEM 6 ELLER 12 MÅNADER

*  6 MÅNADER 2 195 kr/månad  * 12 MÅNADER 1 995 kr/månad  *

Det här är medlemskapet för dig som vill satsa på din träning och hälsa med att träna ett pass i veckan under en längre period. 

Månadsmedlemskap tecknar du enkelt via hemsidan eller appen Wondr som du laddar ner till din telefon. Nu kan du boka och träna ett pass per vecka! Outnyttjade veckopass sparas ej. Ditt medlemskap är personligt och pass kan inte överlåtas till annan.

Har du frågor innan du tecknar avtal så mejlar du oss på vasastan@xshapefitness.com så hjälper vi till att reda ut eventuella frågetecken.

All bokning sker via vår hemsida eller via appen Wondr. Där kan du enkelt boka och avboka dina tider och du kan boka upp till åtta veckor i förväg.

Vi har alltid 24 h avbokning på våra tider oavsett anledning. No-show debiteras alltid.

Vid medlemskap med bindningstid på sex månader kan du utnyttja en betalningsfri period på totalt två veckor, och med bindningstid på tolv månader kan du utnyttja en betalningsfri period på totalt fyra veckor. Dessa behöver inte vara sammanhängande utan du kan utnyttja en vecka i taget vid olika tillfällen. Du mejlar ekonomi@xshapefitness.com så justeras din debitering vid nästkommande dragning.

Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap under viss tid, kan du mot giltigt intyg frysa ditt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver du styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Begäran om frysning av medlemskap skickas till ekonomi@xshapefitness.com

Med ett månadsmedlemskap på sex månader betalar du 2 195 kr/månad under bindningstiden.

Med ett månadsmedlemskap på tolv månader betalar du 1 995 kr/månad under bindningstiden.

X-shape Fitness äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på ditt konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.

Månadsmedlemskap sex månader och tolv månader gäller tills vidare/löpande tills avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är en månad vid ett sex månaders medlemskap och tre månader vid ett tolv månaders medlemskap. Begäran om uppsägning skickas till ekonomi@xshapefitness.com . Utebliven betalning räknas inte som uppsägning.

Kom i tid till din bokade tid. 5-10 minuter innan är en perfekt tid att anlända. Då hinner du checka in, besöka toaletten, ta ett glas vatten och tagga till lite innan passet.

Vid sen ankomst – om du är sen så blir ditt träningspass kortare eftersom vi har någon som bokat tiden efter dig. Är du mer än 15 minuter sen kan du komma att nekas ditt pass.

Vid för tidig ankomst – ibland behöver vi i personalen vår rast i lugn och ro och ber ödmjukast om att respektera vår tid med att inte komma 30 minuter för tidigt.