Viktiga frågor som du måste ställa dig själv innan du funderar på att bli franchisetagare

Källa: Franchiseportalen.nu

• Är jag motiverad att jobba för mig själv?

• Har jag några kvaliteter som inte kommer till sin rätt, som anställd?

• Är jag beredd att spendera kvällar och helger i min egna verksamhet?

• Är jag villig till att acceptera den finansiella risken?

• Kan jag offra semester under första tiden?

• Kommer jag att få stöd från vänner och familj? 

Har jag lämplig bakgrund?

Vägen till framgång är oftast hårt arbete, men du når långt med rätt inställning och drivkraft. Erfarenhet av liknande arbete, bransch-och produktkunskap är oftast ett plus och ibland ett krav. Men det fina med franchise är att du oftast får riktlinjer, utbildning och support som gör att du kan lyckas även om du har liten eller ingen relevant erfarenhet.

   Det är inte en självklarhet att du kommer att lyckas som franchisetagare även om du lyckas som en fast anställd i ett liknande arbete. Men, det är oftast enklare om du känner till den marknaden som du eventuellt ska jobba i. Om du känner dig bekväm med arbetsuppgifterna, produkterna/tjänsterna och kundgruppen (marknaden), är det lättare att samla energi för att bemästra de ytterligare insatser som en franchiseverksamhet kräver.

   Ett bra franchisekoncept innehåller tydliga riktlinjer om hur franchisen ska drivas. Därför kommer franchisegivaren leta efter den eller dem som har bäst erfarenheter och är lämpligast för att leda den dagliga verksamheten och följa riktlinjerna. Centrala uppgifter brukar normalt vara:

•Ledning och rekrytering

•Kundrelationer och försäljning

•Genomföra lokala marknadsföringsaktiviteter/kampanjer

•Inköp och orderhantering

•Administration och ekonomisk förvaltning

•Motivation av anställda

Om du kan övertyga franchisegivaren (och dig själv) att du behärskar dessa uppgifter bör du ha stora möjligheter till att bli en skicklig franchisetagare. Prata gärna med människor som känner dig väl. Hur tror du att jag kommer klara en sådan utmaning? Vad tycker du att jag är bra på? Hur kan jag bli bättre? Hur kan mina erfarenheter göra mig till en bra franchisetagare?

Vilka mål och ambitioner har jag?

Den perfekta franchisetagaren är en person som drömmer om att starta eget företag, men som inte har en egen idé till verksamhet eller som inte vill ta alltför stor risk genom att bygga något från grunden. Vad är ditt mål? Vad vill du uppnå? Det är viktigt att du har en stark önskan om att starta eget företag. Ett franchiseavtal binder dig normalt i minst fem år och därför måste du ha en tidshorisont när det gäller den aktuella avtalsperioden.

Som franchisetagare har du möjlighet att testa din förmåga att driva eget. Om du lyckas, kanske du kan få andra möjligheter hos franchisegivaren. När du kan hänvisa till goda resultat som franchisetagare kommer du att vara en attraktiv person för andra franchisegivare. Vissa franchisegivare tillåter duktiga franchisetagare att ha flera enheter. En annan möjlighet är att bli master franchisetagare med rättigheter att etablera flera egna franchiseenheter (även kallade cluster) i ett visst geografiskt område (t.ex. hela Sverige eller en region).

   Du måste som sagt ha viljan att starta eget. Hur långt du vill nå är upp till dig men det beslutet kan du ta under tiden. Det är många som förblir franchisetagare för en enhet under resten av sitt yrkesverksamma liv – och dessa är oftast attraktiva och värdefulla franchisetagare. Det är en klar fördel för franchisegivaren att ha en stabil skara av franchisetagare som ger trygghet och förutsägbarhet. Ingen önskar sig en franchisetagare som blir rastlös efter två år.

Vilken arbetsform, roll och arbetsmängd vill jag ha?

För att lyckas som franchisetagare är det nödvändigt att du är involverad i den dagliga verksamheten. I de flesta budgetar som tas fram, är det en förutsättning att lönekostnaderna skall inkludera lön till franchisetagaren. En franchisetagare bör därför vara lämpad för en roll som chef, även om hen har en eller flera anställda. Kommer du behärska denna rollen?