Varför franchise?

Franchise som företagsform kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare.

Johan Martinsson, vd Svensk Franchise

Den som ska starta eget företag kan naturligtvis bygga upp sitt företag på vanligt vis och därigenom göra sina egna misstag.

Ett alternativ är att hyra ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept. Franchising kan jämföras med att hyra ett affärskoncept som är prövat och där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur affärskonceptet skall bedrivas.

Franchising är alltså en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Den ene, franchisegivaren, äger ett väl prövat och lönsamt affärskoncept och hyr ut affärskonceptet till en franchisetagare. Den andre, franchisetagaren, driver eget företag och istället för att driva ett eget affärskoncept så hyr denne affärskonceptet av franchisegivaren, och bildar en länk i en kedja av företag som bedriver samma affärskoncept.

Sedan 1990 finns det i Sverige en etisk nämnd för franchiseföretag, med representanter från både franchisegivare och franchisetagare, som ser till att de internationella bestämmelserna för franchise följs och vid tvistemål fattar beslut och lämnar rekommendationer om hur bestämmelserna bäst bör efterlevas.

X-shape Fitness är medlemmar i Svensk Franchise där också du som franchisetagare blir medlem. De har massor av information att dela med sig av. Du kan också få mer information hos Franchise Group och FranchiseArkitekt.

Fördelar med att vara franchisetagare

• Affärsiden och konceptet är redan beprövat och framgångsrikt.

• Det är ett mindre risktagande än att starta ett företag på egen hand.

• Du får utbildning i hur du ska komma i gång med och driva din verksamhet.

• Du får hjälp med marknadsföring.

• Du får hjälp med uppföljning av försäljning och resultat.

• Du får ett fritt och omväxlande arbete.

• Du får många nya kontakter, ny kunskap och nya erfarenheter.

• Du kommer snabbt igång.

• Det är många stordriftsfördelar.

• En franchisekedjas överlägsenhet avseende enhetligt erbjudande och marknadsföring.

• Jämförelsematerial – benchmarking.

Nackdelar med att vara franchisetagare

• Det är ett hårt och tidskrävande arbete, särskilt under den första tiden.

• Du tar ekonomiska risker; du binder eget och lånat kapital i företaget.

• Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som har betydelse för andra människor.

• Som franchisetagare får du hjälp och stöd från franchisegivaren i många frågor, men du måste vara beredd att själv ta ansvar för besluten.