Vad händer efter din ansökan?

• Om du är den vi söker så kallas du till en intervju. Vårt Advisory Board är behjälpliga med att utvärdera ansökningarna.

• Om alla parter känner att vi vill gå vidare så får du skriva på ett sekretessavtal och ta del av vårt prospekt i sin helhet.

• När du i lugn och ro läst igenom prospektet tar vi ett nytt möte där vi går igenom franchiseavtalet

• När du skrivit på avtalet får du ta del av Handboken och är en del av X-shapefamiljen där inte ens the sky är the limit