X-shape Fitness har tagit EMS-träning till den svenska marknaden. Träningsmetoden är enormt stor i övriga Europa men är ännu i sin linda i Skandinavien. Bolaget har nyligen börjat ta emot patienter på remiss och ser ett enormt intresse kring träningen som rehabiliteringsform. 

Läs mer här